Affärs- och professionell rådgivning - Cluevest

Affärs- och professionell rådgivning

Få högre inkomst och tillväxt

Affärs- och professionell rådgivning

$159.00$6,708.00

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori:

Accelerera och leda till att stanna på toppen i livet och business

Stora fördelar

 • Högre försäljning Tillväxt
 • Högre bruttovinstmarginaler
 • Högre rörelsemarginaler
 • Högre nettovinstmarginaler
 • Högre värde på tillgångar
 • Högre marknadsvärde
 • Högre operativt kassaflöde
 • Högre lägre räntekostnad
 • Lägre driftskostnader
 • Effektiv budgetering
 • Bättre politik för organisationens tillväxt
 • Anpassa organisationens kultur mot högre prestanda
 • Högre produktivitets- och organisations lönsamhet
 • Bättre efterlevnad av företag
 • Bättre hantering av finansiella risker
 • Genomförande av tillväxtstrategier
 • Ge medarbetare och ledning möjlighet att prestera högre
 • Skapa en exponentiell tillväxt genom att skapa fler möjligheter
 • Skapa högre värde för investerare
 • Politik för hållbarhet och långsiktig tillväxt
 • Medarbetares och ledningens kompetensutveckling
 • Utveckla varumärket och marknadens image
 • Öka marknadsandelen
 • Hjälper till att attrahera och behålla topptalanger
 • Högre individuella prestanda
 • Tydlighet och framgång på individnivå
 • Inkomst- och tillväxtstrategier på individnivå

Våra affärs- och professionella konsulter

Vi anpassar rätt affärs- och professionella konsulter som bäst passar dina behov. För att lösa komplexa problem och utmaningar skapar vi även ett team av konsulter med olika expertis som bäst kommer att tjäna och passa med dina behov och de kommer alla att anpassas för din personliga och yrkesmässiga framgång. Merparten av tiden våra individuella och företagskunder kommer att arbeta med endast en konsult som genom att arbeta med en konsult hjälpa dem att skapa bästa resultat och resultat. Team skapas genom att anpassa olika konsulter när vi behöver ta in olika experter och professionella för att lösa problem och utmaningar och dessa alla tjänster och team ingår i dina paket. Vi är specialiserade på ekonomi och tillväxt. Våra mestadels konsulter arbetar med finansiella frågor. För tillväxt behöver vi ta in expertis från olika områden som hjälper oss att skapa tillväxt, till exempel bygger vi ett team av konsulter (ekonomi, marknadsföring, försäljning, verksamhet, affärsstrategi, etc.). För våra individuella kunder har vi prestanda- och livscoacher och även kan anpassa upp affärskonsulter som kan hjälpa dig att börja med verksamheten, om du absolut brinner för. Några av de stora domäner där våra konsulter betjänar våra kunder:

Våra konsulter inom större områden

Aktieforskning Företagets värdering Finansiell analytiker
Finansiell styrka Produktanalys och utveckling Företagsledning och bolagsstyrning
Fastighetsinvesteringar Individuell prestations- och livscoachning Affärskonsulter
Marknadsundersökning
Obs: Inom Affärsrådgivningen anpassar vi olika konsulter enligt våra kunders behov, och dessa inkluderar men inte begränsat till: Affärsstrategi, Ledarskap, organisationskultur, förändringsledning; Försäljning och marknadsföring, varumärkesutveckling; Organisationer strukturerar reformer, Politisk utveckling; Effektivitet och centralisering av processer, etc.

Vilka är våra ideala kunder

Cluevest drivs med sin passion och syfte att skapa tillväxt på individ, organisatorisk och på samhällsnivå. Vi betjänar i B2B, B2C, B2G nivåer till alla våra kunder. Våra paket hjälper dig att anpassa rätt affärs- och professionella konsulter som blir din tillväxt- och framgångspartner och hjälper dig att lyckas genom att skapa önskade slutresultat. Vi är specialiserade på ekonomi och tillväxt. På grund av vår professionella expertis kommer en stor del av våra kunder från bankirer, investmentbankingföretag, institutionella värdepappersföretag, portföljförvaltare, hög nettoförmögenhet individer, företagens mäklare, och även andra stora organisationer som deras finansiella tillväxt partner och hjälpa dem med rätt finansiella strategier och verktyg i sina förvärv, fusioner, ekonomisk förvaltning, budgetering, riskhantering, portföljförvaltning, investeringar, etc. Vi betjänar också olika sociala institutioner med sina olika finansiella och organisatoriska frågor.

Våra idealiska kunder

Investmentbanker Investeringsbolag Portföljförvaltare
Hedgefondförvaltare Fastighetsfondförvaltare Institutionella investerare
Företag Handlare och investerare Marknadsaktörer
Företag Mäklare Fastighetsmäklare Statliga myndigheter
Sociala institutioner Privatpersoner och företagsledare Företagare
Obs: Individer inkluderar men inte begränsat till: vd: ar och chefer för olika institutioner, läkare, ingenjörer, idrottare, modedesigners, yrkesverksamma inom underhållningsindustrin (skådespeleri, modellering, musik, media, etc.) och högskolor och universitet studenter.
Vi drivs av att skapa tillväxt och tillväxt är inte möjligt bara genom att titta på siffrorna och med bättre ekonomisk förvaltning. Tillväxt ligger i prestanda, lönsamhet, tillväxt, försäljning, organisationskultur, organisationsstruktur, marknadsföring, branding, personalprestanda, effektivitet av insatsresurser och tillämpa rätt verktyg och strategier för bättre företagsledning och framgång för att skapa maximal produktion i varje affärsframgång. Tillväxten ligger också i att tillämpa rätt verktyg och strategier för varje affärsproblem och utmaningar. Tillväxten ligger också i genom att ta tag i rätt marknadsmöjligheter och även skapa fler möjligheter. Tillväxten ligger också i individuella prestationer och spetskompetens. Tillväxten ligger också i flera andra parametrar som behöver spåra, optimera för att öka produktionen och prestanda. Våra business & professionella konsultpaket hjälper individer och organisationer att anpassa rätt talangpool från vår verksamhet och professionella konsulter som hjälper dem att lyckas genom att skapa tillväxt och framgång på individ- och organisationsnivå. För tillväxt betjänar vi nästan alla branscher och affärssegment och har kunder inom olika branscher och verksamheter. Vi är data-och forskningsdrivna och implementerar rätt verktyg och strategier som skapar bästa resultat för varje företag, organisation i en given situation. Varje företag och bransch är olika och har sina unika problem, utmaningar och möjligheter och våra paket hjälper våra kunder att anpassa rätt affärs-och professionella konsulter som bäst passar deras behov och kommer att skapa önskat resultat. På individnivå erbjuder vi professionella konsulttjänster för individuell prestation och livscoachning. Våra professionella konsulttjänster hjälper individer att öka sina resultat och skapa önskade resultat och produktion i sina liv. Våra professionella konsulttjänster och coachingtjänster hjälper individer att kretsa, stärka och positionera dem för högre framgång. Våra tjänster på individnivå hjälper företagsledare att accelerera i sina professionella prestationer och hjälpa dem att uppnå stora mål. Våra tjänster på individnivå hjälper individer att hitta sin sanna passion, hjälpa dem att övervinna rädslor, hålla sin hand, visa dem vägen, ge dem rätt verktyg, strategier och steg för steg system att genomföra för att lyckas i sina liv. Våra tjänster på individnivå hjälper individer att identifiera sina verkliga dolda krafter och styrkor och hjälpa dem att lyckas genom att hjälpa dem att bygga framgångsvanor och beteendemönster. I B2C, vi tjänar och har kunder i en företagsvärld, chefer och ledande befattningshavare, vd:ar och chefer för olika privata och sociala institutioner, andra professionella människor, som inkluderar men inte begränsat till läkare, ingenjörer, idrottare, entreprenörer, modedesigner, yrkesverksamma inom underhållningsindustrin (skådespeleri, musik, media, modellering etc.), college och universitet studenter som vill accelerera i sin yrkeskarriär och andra som vill gå i pension unga och rika genom att bygga miljarder dollar företag i början av livet , fastighetsinvesterare, handlare och finansmarknadsaktörer, lärare och professorer, etc.

Om affärs- och professionella konsulttjänster

Lönsamhet, tillväxt, högre inkomst, mer värde, livstillfredsställelse, bättre organisationer är de mest populära namnen på allas läppar, och vi hör dessa ord på nästan på varje cocktailparty, varje affärskonferens, varje bolagsstämma, varje personligt och privat möte. Dessa är några av de viktigaste indikatorerna som påverkar och gör en positiv / negativ inverkan på nästan alla i deras dagliga liv. Men majoriteten av folket skapar aldrig önskad tillväxt, inkomst, tillfredsställelse. De flesta organisationer har aldrig möjlighet att lösa sina komplexa problem och förvånansvärt majoriteten av företagen aldrig uppnå sina affärsmål, som visar kapaciteten i ledningen. Varje organisation förvaltas av folket, och dessa människor behöver en ordentlig vägledning, vård, tillgång till de senaste verktygen, utanför professionell expertis som låter dem identifiera rätt problem och lösningar och vägleda dem att göra rätt val som hjälper dem att skapa önskat resultat. Affärsrådgivning har aldrig varit så viktigt som på dagens marknad där affärskonkurrens, globala marknader, senaste tekniken, förändrade konsumentbeteende och marknadstrender, dolda marknadskrafter, senaste framstegen inom de verktyg och strategier som skapar bästa optimala resultat och högre prestanda bland organisationerna är några av de mest drivande faktorerna som skapar ett trängande behov och absolut nödvändighet för varje enskild individ och organisation att alltid ha tillgång till affärsvärldens bästa hjärnor och experter genom olika affärsrådgivningar Lösningar. De människor och organisationer som tar detta på största allvar och anser att detta är en absolut nödvändig tillgång än kostnad, inte bara skapa önskat resultat utan också slå ut marknaderna. Spelet i livet på individuell nivå och på affärsnivå är mycket komplext än det ser ut, och affärskonsultlösningar är din ultimata lösning för att ta ditt liv och företag till den punkt där din fantasi inte ens kan nå utan att ha tillgång till professionella affärskonsulter. Genom att inte ha professionella konsulter för dig och för ditt företag kostar dig miljoner genom att inte skapa önskat resultat utöver dina förväntningar. Affärskonsulter är mycket krävande proffs, och begränsade platser finns tillgängliga baserat på tidig kom, tidig serve basis. Vi rekommenderar dig att köpa just nu något av våra konsultpaket som bäst passar dina behov. Näringslivet och livet i sig är inte en risk i stället är ett underbart spel som vi alla spelar i vår resa, men tyvärr att säga, inte alla spelar bra, inte alla företag blomstrar, inte alla organisationer uppnå sina kortsiktiga och långsiktiga affärs-och finansiella mål, inte alla individer lever sina drömliv, inte alla organisationer är bästa arbetsplatser för individer som lockar de bästa talangerna och bättre sinnen , inte alla ledande befattningshavare skapar högre avkastning för sina investerare, inte alla företag skapar de bästa produkterna och tjänsterna för sina kunder, inte alla sociala institutioner är effektiva och ger bättre tjänster. Allt detta sker eftersom de bara fokuserar på resultatet men saknar de väsentliga komponenterna på ingångsnivå. Utgången är alltid lika med ingångsnivån. Vad vi lägger in, detta är vad vi kan få ut. Affärskonsulter är viktiga humankapital och resurser som är absolut nödvändiga för att läggas till som en viktig insats för att skapa önskan produktion. Utan att inte lägga till rätt insatsresurser (Business & professionella konsulter) som kommer att bidra till att genomföra rätt verktyg och strategier som kommer att skapa önskan produktionen nivåer, du gör ett kostsamt beslut och kompromiss. Affärs- och professionella konsulter är problemidentifierare, möjligheter som hittar, och är input resurser optimizer, prestandaacceleratorer och är experter på att genomföra rätt verktyg, strategier, system som kommer att skapa önskade resultat och framgångar. Affärs- och professionella konsulter kan se vad du och andra i ditt team inte kan se, och de kan utmana de nuvarande personliga och affärsmässiga metoderna för att få till stånd förändringar, implementera nya lösningar som skapar önskade resultat och framgång. Du behöver experter med bättre ögon, sinnen och hjärta för att identifiera och lösa dina problem och utmaningar och skapa en exponentiell tillväxt och framgång bortom din fantasi. Genom att inte ha professionella konsulter för dig och för ditt företag kostar dig miljoner genom att inte skapa önskat resultat utöver dina förväntningar. Affärskonsulter är mycket krävande proffs, och begränsade platser finns tillgängliga baserat på tidig kom, tidig serve basis. Vi rekommenderar dig att köpa just nu något av våra konsultpaket som bäst passar dina behov. Föreställ dig år från nu genom att leva livet på dina drömmar och vill med en bättre livsstil, föreställa sig livet år från nu när du har skapat och byggt en framgångsrik organisation och företag genom att stanna på toppen i ditt spel. Detta är möjligt genom att ha affärs-och professionella konsulttjänster, och Cluevest är absolut bäst att ge de bästa affärs-och professionella konsulttjänster. Cluevest drivs med sitt syfte och uppdrag att skapa en tillväxt och framgång, och vi bryr oss om din tillväxt och framgång mer än någon annan på denna planet och i detta universum. Föreställ dig den stora elefanten i fotbollsplanen och hur du kan slå honom för att vinna din guldmedalj i ditt liv, karriär och i affärer. Detta är endast möjligt om du blir en ännu större elefant för att sätta denna elefant ner och övervinna det, och detta är möjligt med vår verksamhet och professionella konsulttjänster, och vi kommer att skapa och kommer att göra dig till den största elefanten i livets lekplats, och du kommer att lyckas, leda, frodas och kommer att stanna på toppen så länge du har vår verksamhet och professionella konsulttjänster paket. Våra affärs- och professionella konsulter tillhandahåller steg för steg skiss, formel och system på varje ingångsnivå för att optimera och öka prestanda och framgång i näringslivet och yrkeslivet genom att skapa en exponentiell tillväxt. Du behöver färskt syre för att andas och Cluevest's Business & professionella konsulttjänster för att trivas och lyckas. Det som gör vår verksamhet och professionella konsulttjänster unika är att vi tillhandahåller affärskonsultpaket som bäst passar för varje individ och verksamhet och vår största del av ersättningen är knuten till våra kunders slutresultat och vi är slutresultatdrivna passionerade proffs. Vi har en grupp professionella och affärskonsulter, och vi kan anpassa olika konsulter i ett paket för att bäst betjäna våra kunder och identifiera och lösa olika problem som hjälper oss att skapa önskat slutresultat. Vår specialitet är inom finans och tillväxt och för att skapa tillväxt; Vi anpassar upp affärs- och professionella konsulter inom olika områden, som går igenom olika insatsnivåer och inom olika affärsområden som hjälper oss och våra kunder att skapa önskat slutresultat. Genom att inte ha professionella konsulter för dig och för ditt företag kostar dig miljoner genom att inte skapa önskat resultat utöver dina förväntningar. Affärskonsulter är mycket krävande proffs, och begränsade platser finns tillgängliga baserat på tidig kom, tidig serve basis. Vi rekommenderar dig att köpa just nu något av våra konsultpaket som bäst passar dina behov.

Vanliga frågor och svar

1: Nämns priserna på vår hemsida utan moms?

2: Hur erbjuder vi våra tjänster?

3: Hur tar vi ut betalningar?

4: Är kontraktet för silver, silver+, silver++, Guld avgränsas?

5: : Kan jag pausa mitt paket?

6: Varför tar du ut ersättningar baserat på resultaten?

7: Är du ansvarig för våra förluster eller mindre resultat än vi väntat?

8: Finns det några dolda avgifter?

9: Är priserna fasta under paketens löptid?

10: Är paketen förnybara?

11: Vad händer om jag vill växla mellan olika paket?

12: Vad händer om jag inte kan betala i tid?

13: Kan jag få rådgivning för mitt företag om jag har en individuell prestanda / liv coaching paket?

14: Vad händer om jag har bokat en tid under mina konsultpaket och inte kan närvara vid mitt möte för konsultuppdrag?

15: Kan jag anpassa mitt paket som bäst kommer att tjäna mig enligt mina behov?

16: Kan jag byta affärs- och yrkeskonsult under mitt paket?

Prisinformation

Våra priser är konkurrenskraftiga i branschen, även om vi är en värdedriven organisation. Priserna kan komma att ändras på grund av marknadskrafterna. Priser och räntor förblir desamma för kunderna när de har köpt, och nya priser kommer endast att gälla för de nya kunderna. I varje avbetalningsplan debiteras det angivna beloppet i varje månad. I tre månader kommer till exempel det angivna beloppet att debiteras varje månad under de tre på varandra följande månaderna från datumet. du har köpt ditt program. Om kunderna kommer att ändra sin avbetalning plan senare, då de nya räntorna kommer att gälla medan de ändrar sin avbetalning plan.

Våra priser och paket

Grundläggande Silver Silver+ Silver++ Guld
Per timme pris-Första gången först 1 /2 timme gratis 6 månaders plan-vecka session (40-60 minuter) Årlig månadssession (40-60 minuter) Varje vecka (40-60 min) Årlig veckosession (40-60 min)
$ 159 $3614 $1740 $3510 $6708
Handpenning 35 (1264,90), Kvar i 6 månatliga betalningar (391,52) Handpenning 35 (609), Kvar i 12 månatliga betalningar (94,25) Handpenning 35 (1228,50), Kvar i 12 månatliga betalningar (190,13) Handpenning 35 (2347,80), Kvar i 12 månatliga betalningar (363,35)
Affärspaket Resultatbaserad ersättning för de kommande tre åren: 1,5 av ökningen av bruttovinsten (betald kvartalsvis) + 3 baserat på företagets tillväxt (betalas årligen) Resultatbaserad ersättning för de kommande fem åren: 1,5 av ökningen av bruttovinsten (betald kvartalsvis) + 3 baserat på företagets tillväxt (betalas årligen) Resultatbaserad ersättning för de kommande tio åren: 1,5 av ökningen av bruttovinsten (betald kvartalsvis) + 3 baserat på företagets tillväxt (betalas årligen)
Individuell prestation + livscoachning Ingen ersättning debiteras baserat på resultat.
Business & professional consultancy har aldrig varit så viktigt som det är idag och kommer att vara för evigt i framtiden. Mer information om affärs- och professionella konsulttjänster och om våra tjänster nämns i broschyren.

Om Cluevest

Cluevest, LLC är ett affärskonsultföretag med fokus på ekonomi och tillväxt. Cluevest offers business consultancy, business reports, business training programs, speaking engagements and has many other products for human resources and organizational development. Cluevest äger även varumärken: Legerwise, Starnox. Legerwise erbjuder tjänster inom redovisning och beskattning. Starnox erbjuder tjänster inom digital marknadsföring och i innehållsskapande.

Läs / skriv recensioner

Cluevest drivs med sitt syfte och uppdrag att möjliggöra tillväxt genom att tillföra maximalt värde i våra kunders liv och företag. Stora märken utvecklas genom att utnyttja sina kunders åsikter. Recensioner hjälper oss att bygga förtroende och fortsätta göra det vi brinner för. Om du är en ny kund, besök dessa länkar för att få en uppfattning om andras upplevelse med vårt varumärke. Om du har köpt / upplevt vår produkt / tjänst, skulle vi mycket uppskatta om du kan lämna en ärlig recension genom att besöka dessa länkar. Besök alla sidor och granska en ärlig feedback.